Beslutsstöd - MP 2000

 

Frågor i en omvärldsanalys

Vilka kunder är mest lönsamma för oss? Vilka löper vi störst risk att tappa till våra konkurrenter? Vad kan vi erbjuda dem för att stanna? Vilka har fått en förändrad ägarbild eller en försämrad ekonomi? Hur slår detta mot vår försäljning? Med vilka kunder kan vi utveckla fler lönsamma affärer?
     
 
"Om vi först kunde veta var vi är och vart vi är
på väg, skulle vi bättre kunna avgöra vad vi
borde göra och hur
vi borde göra det."

(Abraham Lincoln)
     
 

En exakt nulägesbild

Möjligheten att snabbt kunna kartlägga företagets position, att lokalisera såväl risker som genvägar för att få en klarlagd och exakt nulägesbild kring företagets omvärld, är en direkt avgörande konkurrensfaktor.
   
 

MP 2000

MP 2000 är ett verktyg utvecklat och baserat på mer än 10 års erfarenhet av projektarbeten med affärsverktyget UC Select. Genom att samla in och strukturera kunddata och information, förädlas resultatet till kunskap i tydliga beslutsstödsmodeller.
     
 

Affärsidén

Affärsidén med MP 2000 är att hjälpa kunder att skapa en tydlig och gemensam syn på hur man kostnadseffektivt, bearbetar kunder och marknaden.
     
 

Målet

Målet med MP 2000 är att kunden skall kunna skapa riktade och samordnade marknads- och säljinsatser, och använda korrekt information för strategisk och taktisk marknadsplanering.