Presale inför kundbesöket

 

Kundregistret är företagets ryggrad

Är uppgifter om kunder i ert kundregister korrekta? Finns
det dubbletter av kunders leveransadresser med olika kundnummer? Saknar ni organisationsnummer på kunderna?

I så fall finns det en risk för att:
  • försäljningsstatistik för en kund blir missvisande.
  • affärssystem belastas med onödigt data.
  • behöva reda ut vilken kund ni fakturerar. 
     
 
       
 

Förädling

Förädling tillför ny adress- och affärsinformation om befintliga företag i ert kundregister.

Uppdatering

Uppdatering tillför nya adresser och information om kunders arbetsställen, som ni inte
har i ert kundregister.
 

Grunden för MP 2000

Förädling och uppdatering är ett initialt steg för MP 2000. Om försäljningsbelopp är kopplade till kundnummer, samlar vi summorna till ett organisationsnummer. Det betyder att du får se hur mycket ni säljer totalt till kunden.
 
       
  Läs mer om vilka unika och publika ID-begrepp samt information vi kan tillföra ditt kundregister.