Vendeco AB - en kort presentation

Övertygelse

Ökad konkurrens, både globalt och lokalt ställer större krav på säljaren som specialist på att kunna hantera relationer och samarbete med kund. Det gäller att säljaren skapar en kundtillfredsställelse och kundlojalitet.

Då gäller det att ha tillgång till en korrekt information om kunder och marknaden, för att kunna göra ett bra jobb.
   

Affärsidé

Vendeco hjälper företag att skapa ökad lönsamhet genom att förädla information till kunskap, i tydliga beslutsstödsmodeller.

Lösningar

Syftet med våra lösningar är att ge kunskap och en bättre insikt om hur man på bästa sätt kan behålla och
sälja mer till befintliga kunder samt
bearbeta nya företag, på ett mer träffsäkert och resultatrikt sätt.
   

Erfarenhet

Våra rötter och bakgrund finns inom områden som finansiella tjänster och säljutveckling. Vi har mer än 10 års erfarenhet av konsultuppdrag och projekt, som certifierade för affärsverktyget UC Select.  

Partners

I samarbete med ledande leverantörer av affärsinformation, CRM-system och strategikonsulter erbjuder vi lösningar för att kostnadseffektivisera arbetet med att behålla utveckla och skaffa lönsamma kunder.